Welkom bij de Westhoekpioniers

Met grote droefheid melden wij u het overlijden van Henri Vanden Berghe, één van onze eerste clubleden.
Zelfs nadat zijn prestigieuze Cadillac was verkocht, bleef hij trouw lid van de Westhoekpioniers.
Henri was een bijzonder man. De vele mooie herinneringen aan hem zullen wij koesteren.
Wij wensen zijn echtgenote en de respectievelijke families heel veel sterkte toe.

Klik hier voor het rouwbericht

Volgende activiteiten: